Werken Aan Op Zuid_ Investeringscampagne voor het mede-eigenaarschap van de stad 2012-2020

 

Vooraf

Stichting Stedelinks010 heeft in 2011 de prijsvraag gewonnen voor een promotiecampagne voor kunst&cultuur in Rotterdam Zuid, uitgeschreven door Pact Op Zuid. Het prijzengeld van 100.000 euro betreft het laatste kunst&cultuurbudget dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het Pact.

 

Anders dan een klassieke promotiecampagne willen wij met ons projectvoorstel Werken Aan Op Zuid inzetten op een meer duurzame investering in de infrastructuur van Zuid om daarmee een goede basis te creëren voor de verdere sociaal- culturele ontwikkeling van Rotterdam Zuid.


Het gaat om investeren in initiatieven en culturele activiteit, in mensen en samenwerkingsverbanden. De campagne zet daarom in op de participatie en betrokkenheid van organisaties en instellingen, van bewoners en kunstenaars, maar niet op een vrijblijvende manier. Zij worden uitgedaagd om eigenhandig ‘mede-eigenaar’ te worden van activiteiten die het leven in de stad verrijken, intensiveren of activeren.


Activiteiten waarin ze zowel inspraak hebben op de uitkomsten als dat ze zich er financieel aan verbinden. Hierin kunnen ze steeds van rol wisselen, als participanten, klanten, eigenaren, producenten of anders. Dit strategische financieringsmodel creëert eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid en is daarmee ook een reactie en mogelijk antwoord op de veranderingen in het politieke bestel, waarin de overheid zich op veel sociale gebieden zal terugtrekken en daarop bezuinigingen toepassen.

De Investeringscampagne vertaalt zich in 10 concrete projecten waarmee wordt ingezet op de infrastructuur, de stedelijke beleving, programmering, culturele initiatieven, informatie, communicatie en discours.

 

 


Stichting Stedelinks010

is een samenwerkingsverband van drie kunstenaarsteams die reeds lange tijd actief zijn in Rotterdam Zuid, en bestaat uit; team Kamiel Verschuren (stichting B.a.d); Jaap Verheul (stichting NAC) en Merijn van Essen & Sander van Loon (OONA grafisch ontwerpbureau), team JeanneWorks en team RAAFRotterdam. 


Noot voor de pers: 

Neem voor meer informatie contact op met 

info@veerpontzuid.nl


of tel. 06 5532 7403 

En kijk op de website: www.stedelinks010.nl